Meny
 
 
 

 Åpne søknader

                    

Ved innsendelse av åpne søknader ber vi om at personopplysninger minimaliseres.
Ved å sende inn åpne søknader samtykker du til at Ove Skår as behandler dine personopplysninger og er kjent med våre rutiner rundt prosessen.

Våre rutiner rundt søknadsprosessen er som følger.

  • Alle innkommende søknader behandles konfidensielt.
  • Søknadene lagres elektronisk og er kun tilgjengelig for personer med tjenstlig behov.
  • Søknader som ikke medfører ansettelse blir makulert.
  • Prosessen kan ta opptil 1/2 år.