Meny
 
 
 

Ledige stillinger i Ove Skår as.

                    

Ove Skår AS er et selskap i Ove Skår Gruppen AS, og i dag en av Østfolds ledende entreprenører. Selskapet ble etablert i 1989. Vårt marked er Østfold, Oslo og Akershus, hvor vi har gjennomført mange store og betydningsfulle prosjekter. Vi har gjennom flere år vært en av bransjens mest lønnsomme, noe som har skapt grunnlag for videre utvikling og ekspansjon. I 2017 hadde vi en omsetning på 564 mill. kroner. De fleste oppdrag blir utført i totalentrepriser, hvor vi utfører betong og tømrerarbeid med egne ansatte. 

Følgende stillinger ønskes besatt.

Prosjektingeniør:
Arbeidsoppgaver:

Prosjektingeniøren inngår i byggeplassadministrasjonen på et større byggeprosjekt. Naturlige oppgaver er kvalitetssikring, oppfølging av HMS og oppfølging av utvalgte deler av byggeprosessen.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ingeniørutdannelse
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk arbeidsform

Stillingen er godt egnet som begynnerstilling for nyutdannede ingeniører. Erfaring fra stillingen er et godt grunnlag for en videre karriere som byggeleder eller prosjektleder. 
Vi mottar gjerne søknad fra nyutdannede eller studenter, som avslutter sin utdannelse våren/sommeren 2018.

Byggeleder:
Arbeidsoppgaver:
Ansvarlig for den daglige drift av byggeplassen, herunder kontrahering, fremdriftsstyring, økonomisk rapportering, kvalitetssikring og HMS arbeid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Byggteknisk utdannelse
 • Erfaring fra entreprenørbedrift
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk arbeidsform

Arbeidsleder:
Arbeidsoppgaver:
Ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av hele eller deler av et prosjekt.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tømrer- og betongarbeider, samt forståelse og innsikt i byggeprosessen
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk arbeidsform

For stillingene kan vi tilby:

Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
Konkurransedyktig lønn og betingelser
En bedrift i spennende utvikling

Skriftelig søknad sendes til:

Ove Skår as, Klokkergårdveien 16, 1711 Sarpsborg, eller
post@ove-skaar.no

Søknadsfrist:

6. mai 2018

 

Vi ber om at sensitiv personopplysninger ikke sendes via epost.
(i.h.h.t. personvernloven)

Våre rutiner rundt søknadsprosessen er som følger.

 • Alle innkomne søknader, blir arkivert i søknadsprosessen.
 • Søknadene blir behandlet konfidensielt og i et lukket forum.
 • Ved ansettelse blir søknad med vitnemål og evt. attester oppbevart i personalmappen, både elektronisk og på papir.
 • Alle andre søknader blir makulert og slettet fra våre systemer.