Meny
 
 
 
Skisse fra LOF Arkitekter.
Skisse fra LOF Arkitekter.

Bellevue, Fredrikstad

Oppføring av 116 leiligheter, fordelt på 5 bygg over felles parkeringskjeller.

5 bygg / 116 leiligheter

Omfang:
Bygging av 116 leiligheter, fordelt på 5 bygg, over felles parkeringskjeller.
Byggetid: 
30 måneder, oppstart oktober 2017
Entreprisekostnader:  
280 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
LOF Arkitekter as
Kunde: 
Rom Riverside AS

Se Bellevue Brygge >>

Skisse fra Bas Arkitekter
Skisse fra Bas Arkitekter

Pretec AS

produksjonsbygg, Nybygg av lager, produksjon-og kontorlokaler på Borgenhaugen i Sarpsborg

Bygging av lager-, produksjon-, og kontorlokaler.
10.000 m2.

Omfang:
Bygging av lager-, produksjon-, og kontorlokaler
Byggetid:
Oppstart september 2017, ferdigstillelse juni 2018
Antatt bygge-kostnader:  
Ca 70 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Bas Arkitekter as
Kunde: 
Pretec AS

10_10_2018_sett_mot_vest.jpg

Varnaveien 43 AS

Bygging av næring-/kontor-/ p-hus.

Bygget skal ha høy arkitektonisk, bygnings- og håndverksmessig standard, med funksjonelle og gjennomarbeidede løsninger.

Materialanvendelse og utførelse skal legge vekt på gode miljøkvaliteter, rasjonelt renhold og lave vedlikeholdskostnader.

Omfang:
Næring: 5720 m2
Kontor: 4390 m2
P.hus: 2900 m2.
Byggetid:
Oppstart september 2017, ferdigstillelse februar 2019.
Entreprisekostnader:
Ca 216 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Griff Arkitektur AS
Kunde: 
Varnaveien 43 AS (Fredriksborg Eiendom as)

Byggestart september 2017

klippet_bilde.jpg

Tindlund Park

Bygging av parkeringskjeller og 65 leiligheter.

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 6 kilometer unna.
Vi har startet opp med byggetrinn 1, parkeringskjeller og 65 leiligheter.
Omfang:
To nivåer parkeringskjeller og opp til 7 boligetasjer.
Btr. 1: Bygging av parkeringskjeller og 65 leiligheter

Byggetid:
Oppstart april 2016 
Entreprisekostnader:
140 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Arcasa Arkitekter AS
Kunde: 
Tindlund Park AS.
9_klippet.jpg

Kringsjåknekken Studentboliger, samt utomhus og Kiwi-butikk. 

Bygging av studenthybler, bygg A og B.
Kiwi-butikk og utomhus

Bygging av studenthybler, 355 hybel-enheter fordelt på bygg A og B, samt omgjøring av eks.bygg.

Omfang: (Kringsjåknekken Studentboliger)
Bygging av studentboliger og omgjøring av eks.bygg.
Byggetid: (Kringsjåknekken Studentboliger) 
15 måneder, oppstart medio sept.2016
Kontraktssum:(Kringsjåknekken Studentboliger)
Ca 210 mill. kroner eks.mva.
Entrepriseform:(Kringsjåknekken Studentboliger)
Totalentreprise
Arkitekt:(Kringsjåknekken Studentboliger)
AT Plan & Arkitektur.
Kunde: (Kringsjåknekken Studentboliger)
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus.