Meny
 
 
 

LEDIGE STILLINGER

Ove Skår AS er et entreprenørselskap i Ove Skår Gruppen AS, og i dag en av Østfolds ledende entreprenører. Selskapet ble etablert i 1989. Vårt marked er østre Viken og Oslo, hvor vi har gjennomført mange store og betydningsfulle prosjekter. 

Vi har gjennom flere år vært en av bransjens mest lønnsomme, noe som har skapt grunnlag for videre utvikling og ekspansjon. I 2021 hadde vi en omsetning på 475 mill. kroner. De fleste oppdrag blir utført i totalentrepriser, hvor vi hovedsakelig utfører betong og tømrerarbeid i egenregi. . Selskapet består av ca. 110 ansatte.

Våre mål er fremtidsrettede med bærekraftige løsninger som balanserer belastningen på klima, miljø, økonomi og sosiale forhold

Prioriterte områder i den forbindelse er:

  • God utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi skal søke mangfold og har nulltoleranse for sosial dumping, trakassering og diskriminering
  • Støtte lokale idrettslag og foreninger
  • Samarbeid med seriøse aktører samt ansvarlig forbruk og produksjon

SØKNADER OG CV LASTES OPP HER.

Våre rutiner rundt søknadsprosessen er som følger:

  • Alle innkommende søknader behandles konfidensielt.
  • Søknadene lagres elektronisk og er kun tilgjengelig for personer med tjenstlig behov.
  • Søknader som ikke medfører ansettelse, blir makulert.

Send søknad