Meny
 
 
 

LEDIGE STILLINGER

Ove Skår AS er et entreprenørselskap i Ove Skår Gruppen AS, og i dag en av Østfolds ledende entreprenører. Selskapet ble etablert i 1989. Vårt marked er østre Viken og Oslo, hvor vi har gjennomført mange store og betydningsfulle prosjekter. 

Vi har gjennom flere år vært en av bransjens mest lønnsomme, noe som har skapt grunnlag for videre utvikling og ekspansjon. I 2020 hadde vi en omsetning på 590 mill. kroner. De fleste oppdrag blir utført i totalentrepriser, hvor vi hovedsakelig utfører betong og tømrerarbeid i egenregi. . Selskapet består av ca. 60 ansatte.

Våre mål er fremtidsrettede med bærekraftige løsninger som balanserer belastningen på klima, miljø, økonomi og sosiale forhold

Prioriterte områder i den forbindelse er:

 • God utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi skal søke mangfold og har nulltoleranse for sosial dumping, trakassering og diskriminering
 • Støtte lokale idrettslag og foreninger
 • Samarbeid med seriøse aktører samt ansvarlig forbruk og produksjonØstfold, søndre Akershus og Oslo

annonse_norsk.jpg
annonse_engelsk.jpg

Søknad og CV lastes opp, nederst på denne siden.

Upload application and CV at the bottom of this page.

 


Østfold og søndre Akershus

ledig stilling som kalkulatør

Vi søker etter en ny kalkulatør med solid erfaring fra byggebransjen.

Kalkulatøren vil få en sentral rolle i kalkulasjonsprosessen og får følge prosjektet fra tilbudsfasen til overlevering. Vi har et bredt prosjektutvalg! 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for kalkulasjon av komplette tilbud/anbud
 • Utarbeide beskrivelse og tilbudsforutsetninger for enkelte fag ved behov
 • Innhente og evaluere tilbud fra underentreprenører, leverandører, rådgivere og arkitekter
 • Utarbeide og vedlikeholde tilbudsdokumentasjon
 • Oppfølging av tilbud og anbud
 • Delta i forhandlings- og kontraktsmøter
 • Utarbeide gjennomførings- og fremdriftsplaner
 • Overlevere tilbudsmateriale til prosjektansvarlig
 • Delta i planlegging og oppstartsfasen av prosjekt
 • Etterkalkulering
 • Bistå med støtte til prosjektleder
 • Bistå med andre oppgaver etter behov 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Fortrinnsvis bygg-utdannelse på bachelor-/masternivå, men også teknisk fagskole vil bli vurdert
 • Bred erfaring innen bearbeidelse og kalkulasjon av ulike entreprisemodeller, spesielt totalentrepriser
 • God erfaring med ByggOffice
 • Kunnskap om bruk av elektroniske verktøy for mengdeberegning
 • Gjerne erfaring med teknisk tegning
 • God kjennskap til gjeldende lover, forskrifter, regler, standarder og dokumentasjonskrav i byggebransjen
 • God tegnings-- og tallforståelse
 • Kunnskap om prosjektering- og prosjekteringsledelse
 • Gode skriftlige og muntlige formuleringsevner på norsk
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Systematisk arbeidsform

For stillingen kan vi tilby:

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Uformelt arbeidsmiljø og korte beslutningslinjer
 • Fleksibel arbeidstid
 • En bedrift i spennende utvikling
 • Firmahytte på Sjusjøen.

 Arbeidssted er ved hovedkontoret vårt i Sarpsborg.

Søknadsfrist: Omgående. 
Søknaden og CV lastes opp nederst på denne siden!


Oslo-området

Ledig stilling som arbeidsleder

Arbeidslederen inngår i byggeplassadministrasjonen på et større byggeprosjekt, og vil være ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av hele eller deler av et prosjekt.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra tømrer- og betongarbeider, samt forståelse og innsikt i byggeprosessen.
 • Resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner.
 • Systematisk arbeidsform

For stillingen kan vi tilby:

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Uformelt arbeidsmiljø og korte beslutningslinjer
 • En bedrift i spennende utvikling
 • Firmahytte på Sjusjøen.

Søknadsfrist: Omgående.
Søknaden og CV lastes opp nederst på denne siden!


SØKNAD OG CV LASTES OPP HER.

Våre rutiner rundt søknadsprosessen er som følger:

 • Alle innkommende søknader behandles konfidensielt.
 • Søknadene lagres elektronisk og er kun tilgjengelig for personer med tjenstlig behov.
 • Søknader som ikke medfører ansettelse, blir makulert.

Send søknad