Meny
 
 
 

Ledige stillinger i Ove Skår as.

 • Prosjektleder
 • Hjelpearbeider

Ove Skår AS er et selskap i Ove Skår Gruppen AS, og i dag en av Østfolds ledende entreprenører. Selskapet ble etablert i 1989. Vårt marked er Østfold, Oslo og Akershus, hvor vi har gjennomført mange store og betydningsfulle prosjekter. 

Vi har gjennom flere år vært en av bransjens mest lønnsomme, noe som har skapt grunnlag for videre utvikling og ekspansjon.
I 2018 hadde vi en omsetning på 527,5 mill. kroner. De fleste oppdrag blir utført i totalentrepriser, hvor vi utfører betong og tømrerarbeid med egne ansatte. Selskapet består av 65 ansatte. 

PROSJEKTLEDER

Arbeidsoppgaver:

Som prosjektleder vil du representere Ove Skår AS i alle forhold, i gjennomføringen av prosjektene. Det innebærer utvikling og kalkulering av prosjekter, ansvar for budsjettering, fakturering, prognoser, samt økonomi og økonomirapportering. Prosjektlederen har kontakt med kunden/byggherren og myndighetene samtidig som han har ansvaret for rett fremdrift og kvalitet. Som prosjektleder har du også personalansvaret på prosjektet og ansvaret for at HMS arbeidet tilfredsstiller interne og eksterne krav.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør/ingeniør med erfaring fra entreprenørbedrift eller bygge/prosjektledelse.
 • Utadvendt og kontaktskapende med evne til å samarbeide og motivere.
 • Utpreget økonomisk sans.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Evne til å lede byggeprosessen i større og mindre prosjekter.

For stillingen kan vi tilby:

 • Faglige utfordringer og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktig lønn og betingelser
 • Uformelt arbeidsmiljø og korte beslutningslinjer
 • Fleksibel arbeidstid
 • En bedrift i spennende utvikling.
 • Firmahytte. 

Vårt hovedkontor er stasjonert i Klokkergårdveien 16 i Sarpsborg og vårt geografiske område er definert som Østfold, Oslo og Akershus, med hovedvekt på Østfold og søndre Akershus.

Søknadsfrist: Snarest.

Send søknad

hjelpearbeider

Arbeidsoppgaver:

Som hjelpearbeider hos oss utfører du forskjellig ufaglært arbeid, som f. eks: (listen er ikke utfyllende)

 • Holde byggeplassen ryddig og sørge for at alle bidrar til dette
 • Ha gode rutiner for oppbevaring av materiell
 • Utføre kildesortering av avfall
 • Frakting / bæring av materialer og lignende
 • Enklere håndverksarbeid.
 • Holde oversikt over verktøy og lignende og påse at dette er tilgjengelig
 • Tilrettelegging for bruk av maskiner og utstyr
 • Skilting og dirigering på arbeidsområdet
 • Hjelpe til med praktisk HMS-arbeid, som sikring, montering av gjerder, og oppfølging av montert HMS-utstyr
 • Hjelpe til der det er behov for din arbeidskraft.

Ønskede kvalifikasjoner:

Det er viktig å være fleksibel, kunne håndtere en del elektriske verktøy og vanlige håndverktøy.

Som hjelpearbeider må du kunne ta i et tak og du bør ha evne til å se hva som må gjøres til enhver tid. Kunne jobbe både selvstendig og i arbeidslag.
Være effektiv, punktlig og trives med praktisk arbeid. Må kunne kommunisere godt på engelsk, norsk eller et annet skandinavisk språk.

For stillingen kan vi tilby:

 • Uformelt arbeidsmiljø og korte beslutningslinjer
 • En bedrift i spennende utvikling.
 • Varierte arbeidsoppgaver.
 • Firmahytte. 

Arbeidssted:

Vårt hovedkontor er stasjonert i Klokkergårdveien 16 i Sarpsborg.
Våre byggeplasser vil være i området, definert som Østfold, Oslo og Akershus, med hovedvekt på Østfold, og søndre Akershus. 

Søknadsfrist: Snarest

Send søknad