Meny
 
 
 
Hvaler skole, Asmaløy
Hvaler skole, Asmaløy

Om oss

Ove Skår AS er et mellomstort entreprenørfirma med lokale eiere.
Vi er ca 110 ansatte og har vår base i Sarpsborg.

Ove Skår AS er en av Østfolds ledende entreprenører. Selskapet ble etablert i 1989. De fleste oppdrag blir utført i totalentrepriser, hvor vi hovedsakelig utfører betong og tømrerarbeid i egenregi.  Prosjekttyper er boligbygg, næringsbygg (forretning-, kontor-, lager- og industribygg), skolebygg samt kultur-, idrett-, helse- og omsorgsbygg. Ove Skår AS inngår i Ove Skår Gruppen AS. Gruppen er et frittstående selskap med lokale eiere. Foruten entreprenør-virksomhet, tilbyr gruppen også eiendoms- og prosjektutvikling av boliger og næringsbygg gjennom sine datterselskaper.

Gruppen består av cirka 110 ansatte. Omsetningen i 2021 var 474,6 MNOK.  Ove Skår AS har gjennom flere år vært en av bransjens mest lønnsomme, noe som har skapt grunnlag for videre utvikling og ekspansjon.

Vi ønsker å bli foretrukket som entreprenør fordi våre kunder opplever at vi:

  • bidrar med praktiske løsninger som optimaliserer produktet og reduserer kostnadene.
  • er forutsigbare og problemløsende.
  • leverer avtalt kvalitet til avtalt tid.
  • er konkurransedyktige på pris.

Vi har etter hvert opparbeidet en betydelig erfaring fra bygging av ulike typer offentlige bygg så som skoler, sykehjem og omsorgsboliger. Bedriften har også betydelig erfaring fra bygging av næringsbygg og leiligheter i blokkbebyggelse for private utbyggere.

Våre prosjekter kjennetegnes ved at de har en byggeplassledelse med erfaring og nødvendige fullmakter. Byggeplassledelsen er til stede der hvor arbeidet pågår. 

Normalt står vi for byggeplassadministrasjon, rigg og drift, forskaling, armering, betong, tømmer- og snekkerarbeider, ved bruk av egne ansatte. Ved behov suppleres det med innleid mannskap som ledes av vår byggeplassadministrasjon, innenfor de nevnte faggruppene. Øvrige faggrupper gjennomføres i stor grad som underentrepriser. Bemanningen i underentrepriser kan variere mye avhengig av type oppdrag og hvilken fase prosjektene er i.

Vi har en bred krets av bedrifter, som vi ved behov benytter som underentreprenører for å styrke egen kapasitet, fagkompetanse og utstyrsbehov. Vår faglige styrke og kompetanse er spesielt prosjektstyring, plass-støpt betong, samt tømrer- og snekkerarbeid. 

Ove Skår AS har sentral godkjenning for "Utførelse av tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner, montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner, samt plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.

Hovedkontor:
Klokkergårdveien 16
1711 Sarpsborg
Epost: post@ove-skaar.no 
Tlf: 69 11 31 00