Meny
 
 
 

Bilde fra Knapstad Vestre, Knapstad

 

knapstad_23_12_15_1_.jpg

Ove R. Skår startet i 1982 et personlig foretak som byggmester. I 1989 ble firmaet Byggmester Ove R. Skår & Co. A/S etablert med Ove R. Skår og Skule Reiersen som aksjonærer.

Senere har det kommet med ytterligere 3 aksjonærer. I forbindelse med R. Gisle Eidissen sin inntreden i selskapet sommeren 1995 ble det gjort betydelige endringer i eierforholdet i selskapet.

I 2005 passerte omsetningen for første gang 200 millioner kroner, og i 2016 passerte vi 1/2 milliard kroner, med en omsetning på nesten 670 millioner kroner.

De første årene ble firmaet drevet som et tradisjonelt byggmesterfirma. I 1995 fikk firmaet entreprenørgodkjenning. Samtidig ble det satset på større byggeoppdrag i hoved- og totalentreprise. Dette har bidratt til utvikling av styringskompetanse samt økt omsetningen og resultatet.

Bedriften utfører alle former for tømre- og snekkerarbeid, samt betongarbeid med egne ansatte. De øvrige fagene gjennomføres med samarbeidende firmaer i underentrepriser.

Ove Skår AS deltok ved utbyggingen av den nye flyplassen på Gardermoen gjennom firmaet Olsen & Skår AS. Olsen & Skår AS hadde ansvaret for å bygge takkonstruksjonen på jernbanestasjonen og pirene på den nye hovedflyplassen, samt ansvaret for bygningsmessige arbeider på det nye administrasjons- og politibygget.

Firmaet har etter hvert en betydelig erfaring fra utbygging av sykehjem, skoler og boligutbygging.

Som eksempler på slike utbygginger nevnes:

Greverud sykehjem, utført i totalentreprise.
Frogn videregående skole, utført i totalentreprise.
Bygging av 257 leiligheter på Grønland i Oslo for De nye Grønlandskvartalene AS.