Meny
 
 
 

Bilde fra vårt prosjekt - Varnaveien 43 E, Moss, på vegne av oppdragsgiver Varnaveien 43 AS / Fredriksborg Eiendom AS.

 

avt_1388_1_forminsket.jpg

Ove R. Skår startet i 1982 et personlig foretak som byggmester. I 1989 ble firmaet Byggmester Ove R. Skår & Co. A/S etablert med Ove R. Skår og Skule Reiersen som aksjonærer.

Senere har det kommet med ytterligere 4 aksjonærer. I forbindelse med R. Gisle Eidissen sin inntreden i selskapet sommeren 1995 ble det gjort betydelige endringer i eierforholdene i selskapet.

I 2005 passerte omsetningen for første gang 200 millioner kroner, og i 2016 passerte vi 1/2 milliard kroner, med en omsetning på nesten 670 millioner kroner.

De første årene ble firmaet drevet som et tradisjonelt byggmesterfirma. I 1995 fikk firmaet entreprenør-godkjenning. Samtidig ble det satset på større byggeoppdrag i hoved- og totalentreprise. Dette har bidratt til utvikling av styringskompetanse samt økt omsetningen og resultatet.

Ved årsskifte 2018 / 2019 kjøpte vi virksomheten, Byggmester T. Martinsen AS. Dette selskapet ble etablert i 1995, i samme bransje som oss, og har hatt de samme eierne i hele perioden. 
Vi fikk i den forbindelse 15 nye ansatte som alle nå har Ove Skår AS som arbeidsgiver.

Etterhvert har selskapet blitt en betydelig entreprenør og eiendomsutvikler. For å kunne fortsette veksten så vi behovet for å dele lederansvaret på flere. Fra 2018 er Ove Skår Gruppen driftet som en felles konsernmodell, med Ove Skår Gruppen AS som morselskap. Gruppen har en rekke datterselskaper innen eiendom samt entreprenørbedriften Ove Skår AS.
I den nye selskapsstrukturen er R. Gisle Eidissen konsernleder. I entreprenørselskapet Ove Skår AS, har J. Fredrik Martinsen vært daglig leder fra 01.01.2021. Martinsen er også med på eiersiden

Bedriften utfører alle former for tømre- og snekkerarbeid, samt betongarbeid med egne ansatte. De øvrige fagene gjennomføres med samarbeidende firmaer i underentrepriser.

Ove Skår AS deltok ved utbyggingen av den nye flyplassen på Gardermoen gjennom firmaet Olsen & Skår AS. Olsen & Skår AS hadde ansvaret for å bygge takkonstruksjonen på jernbanestasjonen og pirene på den nye hovedflyplassen, samt ansvaret for bygningsmessige arbeider på det nye administrasjons- og politibygget.

Firmaet har etter hvert en betydelig erfaring fra utbygging av sykehjem, skoler og boligutbygging.

Som eksempler på slike utbygginger nevnes:

Greverud sykehjem, utført i totalentreprise.
Frogn videregående skole, utført i totalentreprise.
Bygging av 257 leiligheter på Grønland i Oslo for De nye Grønlandskvartalene AS.