Meny
 
 
 

Selskapsstruktur

montasjebilde_knapstad_startside_2.jpg

Ove Skår GRUPPEN as
med våre HELEIDE datterselskaper:


→ Ove Skår AS, (entreprenørselskapet)
→ Ove Skår Eiendom AS
→ Klokkergårdveien 16 AS
→ Bryggerifjellet AS
→ Knapstad Næring AS
→ Knapstad Næring II AS
→ Knapstad Vestre AS
→ Gjærhuset AS
→ Tindlund Park AS
→ Konglelund AS
→ Furuveien 7 AS

Eierinteresser i andre selskaper:

→ St.Hansfjellet Eiendom AS, (50%)
→ Nylund Næring AS, (60%)
→ Glengsgt. 19 AS, (50%) 
→ Kulås Utvikling AS, (50%)