Meny
 
 
 
Bilde fra Fredrikstad Blad 31.1.17
Bilde fra Fredrikstad Blad 31.1.17

Borg Havn

Bygging av lager/kontorer.

Bygningen har en grunnflate på ca 10 700 m2 og en lengde mot kaifront på 89 m og en dybde på 120 m. 
Bygningen  skal oppføres med bæresystem i tre. I selve lagerdelen er bæresystemet bygget opp med et stolpe/ dragere og sammenbygde takstoler. I kontordelen  (ca 500 m2) er det bærende massivtre- elementer i yttervegger. Etasjeskille i kontordelen er også i massivtre.

Omfang:
Bygging av havnelager/kontorer.
Byggetid:  
April 16 - Desember 16
Entreprisekostnader:
76 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Hovedentreprise
Arkitekt:
Bas Arkitekter
Kunde: 
Borg Havn IKS.