Meny
 
 
 
Skisse fra HRTB Arkitekter AS.
Skisse fra HRTB Arkitekter AS.

Lillestrøm studentby

Kontrakten er basert på oppføring av 310 studenthybler.

Det er oppført 2 bygg med tilhørende uteområder på adresse Nesgata 6 i Lillestrøm. Hyblene inneholder eget kjøkken og bad. I 1 etg. det bl.a. et vaskeri og matbutikk.

Byggene er på henholdsvis 7 og 12 etasjer, med et totalt bruttoareal på ca 12.300 m2.

Byggene har teglfasade og er oppført med bærekonstruksjon av stål og prefabrikkerte betongelementer. Det er radiatoranlegg i leilighetene, og på plan 1, samt vannbåren gulvvarme i alle bad.  I tillegg til nye boliger er det en betydelig opprusting av uteområdene til glede for beboere og Lillestrøms befolkning.  Studentboligene har en svært sentral beliggenhet, med kort vei til jernbanestasjonen og god kollektivforbindelse med buss i umiddelbar nærhet.

I prosjektet inngikk også rivning av de eksisterende bygningene på tomten.

https://norskbyggebransje.no/nyheter/skal-bygge-310-studentboliger-pa-lillestrom?fbclid=IwAR2_NRn5k7BwjmR9ZgJdWX_b66vddD1UajvvIVc4s5wuQH9K7cJqHLcmC6A

http://www.bygg.no/article/1445320

Omfang:
Bygging av studenthybler.
Byggetid: 
19 måneder, oppstart november 2020 / ferdigstilt september 2022.
Entreprisekostnader:  
Over  300 mill. kroner inkl.mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise.
Arkitekt: 
HRTB Arkitekter AS
Kunde: 
Studentsamskipnaden i Oslo, SIO.