Meny
 
 
 
h_ya_s.jpg

Høyås bo og rehabiliteringssenter

Bygging av tilbygg / utvidelse av høyås bo og rehabiliteringssenter

I februar 2013 startet vi opp med bygging av tilbygg på Høyås bo og rehabiliteringssenter på Tårnåsen.
I  entreprisen inngår også bygging av nytt parkeringshus, samt nytt fyringsanlegg basert på biodiesel og utvidelse av eksisterende grunnvarmesystem.

Byggetid ca 17 måneder.

Overlevering 13. august 2014
Prosjekt avsluttet.

>> Bygg og Anlegg Media as, byggeindustrien nr 13/2014

Omfang:
Bygging av tilbygg
Byggetid:
Ca. 17 måneder
Entreprisekostnader:
132 mill. kroner ekskl. mva
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Ottar Arkitekter AS, Oslo
Kunde:
Oppegård kommune.