Meny
 
 
 
Fotograf Arne Glomdal.
Fotograf Arne Glomdal.

Hvaler skole, Asmaløy

Bygging av ny skole.

Det nye barnetrinnet er i to etasjer og plassert syd for den eksisterende ungdomsskolen. Bygget er utformet som et frittstående anlegg, men vil være forbundet med den eksisterende skolen - via et bibliotek - med en åpen, overbygget gangpassasje. Dette skal gi en delvis skjermet adkomst mellom byggene.

Bygget er oppført med yttervegger og etasjeskiller i massivtre, sammen med enkelte innvendige vegger. Nybygget har et samlet bruksareale på 5.210 m².

Oppstart mars 2020.
Overlevering 30.6.2021.

Artikkel i bygg.no
http://www.bygg.no/article/1427228

https://www.bygg.no/hvaler-barneskole/1474073!/

BYGGEPLASS_KAMERA 

Omfang:
Bygging av ny skole, 1 - 7 trinn.
Byggetid: 
Ca 13 måneder.
Entreprisekostnader:  
85,4 mill. kroner eks. mva.
Entrepriseform:
Hovedentreprise, med tiltransporterte, administrerte sideentrepriser med fremdrifts- og koordingeringsansvar.
Arkitekt: 
Østavind Arkitekter AS
Kunde: 
Hvaler kommune v/Fredrikstad byggettersyn AS