Meny
 
 
 
105344_thumb.jpg

Ski Stasjon

bETONGARBEIDER SKI STASJON
OPPSTART HØSTEN 2012

På vegne av Sarpsborg Park og Anlegg utfører
vi betongarbeider for teknisk bygg på Ski
stasjon.

Prosjektet ble avsluttet i mars.13

Omfang:
Betongarbeider for teknisk bygg på Ski Stasjon
Byggetid:
ca 3 måneder
Entreprisekostnader:
3 mill ekskl. mva
Entrepriseform:
Underentreprise
Arkitekt:
Multiconsult
Kunde:
Sarpsborg Park og Anlegg.