Meny
 
 
 
18_07_06_1001c_knapstad_vestre_b4_perspektiv_1.jpg

Knapstadhagen

Knapstad Vestre As.

80 nye og moderne leiligheter fra 35,6 m2 til 100,1 m2, fordelt på fire bygg.

Omfang:
Bygging av fire blokker a 20 leiligheter, inkl. p-kjeller og ca. 400 m2 næringslokaler.
Byggetid:
Oppstart medio september 2021, byggetid 21 måneder.
Entreprisekostnader:
184,3 mill kroner ex.mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Meinich Arkitekter AS
Kunde: 
Knapstad Vestre AS.
hele_prosjektet.jpg

Tindlund Park

BYGGETRINN 1, 2, 3 og 4 

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 7 kilometer unna. 
De tre første byggetrinnene med hhv. 65, 11 og 22 enheter er ferdigstilt. Fjerde byggetrinn består av 74 nye enheter fra 51,7 til 150,1 kvm.


Omfang/Byggetid:
Byggetrinn 1, bygging av parkeringskjeller og 65 leiligheter i lamellblokk syd. Ferdigstilt våren 2018.
Byggetrinn 2, bygging av punktblokk I. 11 leiligheter. Ferdigstilt juni 2019.
Byggetrinn 3, bygging av punktblokkene J og K. 22 leiligheter.  Ferdigstilt november 2020.
Byggetrinn 4, bygging av parkeringskjeller og 74 leiligheter i lamellblokk nord. Oppstart juni 2021. Planlagt innflytting høsten 2023.

Entreprisekostnader:
Byggetrinn 1: Ca. 191 mill. kroner ekskl. mva.
Byggetrinn 2: Ca. 23 mill. kroner ekskl. mva. 
Byggetrinn 3: Ca. 55 mill. kroner ekskl. mva. 
Byggetrinn 4: Ca. 210 mill. kroner ekskl. mva.

Entrepriseform:
Totalentreprise

Arkitekt:
Arcasa Arkitekter AS

Kunde: 
Tindlund Park AS.
Skisser fra Arcasa Arkitekter.
Skisser fra Arcasa Arkitekter.

Brattlitoppen boligprosjekt, Oslo

Oppføring av 107 leiligheter

Brattlitoppen vil bestå av to bygg med henholdsvis 32 og 75 leiligheter over felles parkeringskjeller.
Totalt bruksareal er ca. 13.000 m2.


Øverst på kollen ligger bygg A med 4 etasjer mot Libakkveien. Boligene vil være romslige 2- og 4- roms leiligheter med mye glassareal.
Syd på tomten ligger bygg B som har utgangspunkt i 4 etasjer langs Sandstuveien som trapper seg opp til 6 etasjer i samspill med terrenget. Boligene vil være fra 1- til 4 roms leiligheter.

Begge byggene vil få parkeringsplasser i sokkeletasje og heis mellom parkering/bod-arealer til alle leilighetene.

https://neptuneproperties.no/vare-boliger/brattlitoppen/prospekt.

WEB-kamera

Omfang:
Bygging av 107 leiligheter fordelt på to blokker over felles parkeringskjeller.
Byggetid: 
Oppstart august 2021, byggetid ca. 22 måneder.
Entreprisekostnader:  
Ca. 273 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise.
Arkitekt: 
Takle/Thørud Arkitekter AS.
Kunde: 
S56 Bolig AS.

bilde.jpg

Kulås Hage, Sarpsborg

bygging av 95 leiligheter.

Bygging av 95 leiligheter over felles parkeringskjeller samt atrium/hageanlegg.

Omfang:
95 leiligheter
Byggetid:
22 + 6 måneder, oppstart juni 2019
Entreprisekostnader: 
Ca. 270 mill. kroner eks. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Kunde: 
Kulås Utvikling AS
Arkitekt:
Arcasa Arkitekter.
 

Skisse fra HRTB Arkitekter AS.
Skisse fra HRTB Arkitekter AS.

Lillestrøm studentby

Kontrakten er basert på oppføring av 310 studenthybler.

Det skal oppføres to nye bygg med tilhørende uteområder på adresse Nesgata 6 i Lillestrøm. Hyblene inneholder eget kjøkken og bad. I 1 etg. blir det bl.a. et vaskeri og matbutikk.

Byggene er på henholdsvis 7 og 12 etasjer, med et totalt bruttoareal på ca 12.300 m2.

Byggene vil få teglfasade og oppføres med bærekonstruksjon av stål og prefabrikkerte betongelementer. Det blir radiatoranlegg i leilighetene og på plan 1, samt vannbåren gulvvarme i alle bad.  I tillegg til nye boliger vil det bli en betydelig opprusting av uteområdene til glede for beboere og Lillestrøms befolkning.  Studentboligene vil få en svært sentral beliggenhet, med kort vei til jernbanestasjonen og god kollektivforbindelse med buss i umiddelbar nærher.

I prosjektet inngår også rivning av de eksisterende bygningene på tomten.

https://norskbyggebransje.no/nyheter/skal-bygge-310-studentboliger-pa-lillestrom?fbclid=IwAR2_NRn5k7BwjmR9ZgJdWX_b66vddD1UajvvIVc4s5wuQH9K7cJqHLcmC6A

http://www.bygg.no/article/1445320

Omfang:
Bygging av studenthybler.
Byggetid: 
19 måneder, estimert oppstart er ila. fjerde kvartal 2020.
Entreprisekostnader:  
Over  300 mill. kroner inkl.mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise.
Arkitekt: 
HRTB Arkitekter AS
Kunde: 
Studentsamskipnaden i Oslo, SIO.