Meny
 
 
 
skisse.png

Gressvik Torg.

Nytt bydelssentrum på Gressvik, med bolig-, handel- og kontorbygg på totalt ca. 16.750 m2 BTA i Storveien 77-81.

Oppføring av underetasje med parkeringskjeller, lager og teknisk rom, ca. 4.700 m2 BTA.
Underetasjen på ca. 3.100 m2 BTA er under boligbyggene A og B samt handelsarealene i plan 1 (under A og B). Coop Extra blir største leietaker i handelsarealene med ca. 1.100 m2 BRA.

Byggene A (Ager) og B (Julius): Oppføring av 57 leiligheter fordelt på hhv. fem og fire etasjer, totalt ca 6.700 m2 BTA.

Bygg C: Oppføring av frittstående kontorbygg over fire etasjer på ca. 2.250 m2 BTA.

Næringsdelen miljø-sertifiseres på nivå Very Good ihht. BREEAM-NOR v6.0

 https://gressvik-torg.no/

Omfang:                              
57 leiligheter, parkeringskjeller, kontor- og næringsbygg, totalt 16.750 m2 BTA.    
Byggetid:                           
Oppstart april 2023, byggetid 25 måneder.            
Entreprisekostnader:       
Ca.368 mill kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:               
Totalentreprise
Arkitekt:                              
Plus Arkitektur AS              
Kunde:   
Storveien 81 Eiendom AS  (Fredriksborg Eiendom AS)                             


Skisse fra Plus Arkitektur AS
Skisse fra Plus Arkitektur AS

Kontorbygg, Greåker

Bygging av nytt kontorbygg

Bygget består av 3 etasjer og er uten kjeller, totalt ca. 3000m2 BRA.
Bygget oppføres med bærekonstruksjon av stål og prefabrikerte betongelementer.
Klimaveggene blir i hovedtrekk bestående  av tegl, med innslag av platekledning.
Prosjektet er utformet for tilpasning til kontor- og næringsleietakere.

Utomhus vil det bli opparbeidelse og dandering av terreng rundt bygget, etablering av parkeringsplasser på asfalt og asfaltering av veier, samt gress og beplantning.

Omfang:                              
Nytt kontorbygg.
Byggetid:                           
11 måneder, planlagt overlevering 15.2.2024.            
Entreprisekostnader:       
Ca.60 mill kroner, ekskl. mva.
Entrepriseform:               
Totalentreprise
Arkitekt:                              
Plus Arkitektur AS              
Kunde:                                
Fredriksborg Eiendom.

Skisse fra LMR Arkitektur AS
Skisse fra LMR Arkitektur AS

Studentboliger Kringsjå

Oppføring av 539 studentboliger.

Utbygging av Kringsjå, byggetrinn 3.
Bygging av åtte nye bygg, totalt 27.000 m2 BTA inkl. vaskeri, parkeringskjeller og annet kjellerareal på enkelte av byggene. Inkludert i kontrakten er omlegging av Olav M. Troviks vei samt omlegging- og nytt VA anlegg.
Tre av byggene innehar 95 tre- roms leiligheter (familieboliger) og fem av byggene innehar 444 ett-roms leiligheter.
Utbyggingen er det tredje byggetrinnet, av totalt fire byggetrinn i Kringsjå studentby.
Entreprisen gjennomføres som totalentreprise. Byggetiden er 34 måneder og byggestart var august 2022. Det er lagt opp til at utbyggingen skjer i etapper og at overtakelse skjer i henhold til delfrister.
*
*
*
*
Omfang:
Oppføring av 539 studentboliger fordelt på åtte nye bygg.
Byggetid:
34 måneder, oppstart august 2022
Entreprisekostnader:
580 mill. kroner ekskl. mva. og oppsjoner.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
LMR Arkitektur AS
Kunde: 
SiO, Studentsamskipnaden i Oslo
*
*
18_07_06_1001c_knapstad_vestre_b4_perspektiv_1.jpg

Knapstadhagen

80 nye og moderne leiligheter.

Omfang:
Bygging av fire blokker a 20 leiligheter, inkl. p-kjeller og ca. 400 m2 næringslokaler.
Byggetid:
Oppstart medio september 2021, byggetid 21 måneder.
Entreprisekostnader:
184,3 mill kroner ex.mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Meinich Arkitekter AS
Kunde: 
Knapstad Vestre AS.
hele_prosjektet.jpg

Tindlund Park

BYGGETRINN 1, 2, 3 og 4 

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 7 kilometer unna. 
De tre første byggetrinnene med hhv. 65, 11 og 22 enheter er ferdigstilt. Fjerde byggetrinn består av 74 nye enheter fra 51,7 til 150,1 kvm.


Omfang/Byggetid:
Byggetrinn 1, bygging av parkeringskjeller og 65 leiligheter i lamellblokk syd. Ferdigstilt våren 2018.
Byggetrinn 2, bygging av punktblokk I. 11 leiligheter. Ferdigstilt juni 2019.
Byggetrinn 3, bygging av punktblokkene J og K. 22 leiligheter.  Ferdigstilt november 2020.
Byggetrinn 4, bygging av parkeringskjeller og 74 leiligheter i lamellblokk nord. Oppstart juni 2021. Planlagt innflytting sommer 2023.

Entreprisekostnader:
Byggetrinn 1: Ca. 191 mill. kroner ekskl. mva.
Byggetrinn 2: Ca. 23 mill. kroner ekskl. mva. 
Byggetrinn 3: Ca. 55 mill. kroner ekskl. mva. 
Byggetrinn 4: Ca. 210 mill. kroner ekskl. mva.

Entrepriseform:
Totalentreprise

Arkitekt:
Arcasa Arkitekter AS

Kunde: 
Tindlund Park AS.
Skisser fra Arcasa Arkitekter.
Skisser fra Arcasa Arkitekter.

Brattlitoppen boligprosjekt, Oslo

Oppføring av 107 leiligheter

Brattlitoppen vil bestå av to bygg med henholdsvis 32 og 75 leiligheter over felles parkeringskjeller.
Totalt bruksareal er ca. 13.000 m2.


Øverst på kollen ligger bygg A med 4 etasjer mot Libakkveien. Boligene vil være romslige 2- og 4- roms leiligheter med mye glassareal.
Syd på tomten ligger bygg B som har utgangspunkt i 4 etasjer langs Sandstuveien som trapper seg opp til 6 etasjer i samspill med terrenget. Boligene vil være fra 1- til 4 roms leiligheter.

Begge byggene vil få parkeringsplasser i sokkeletasje og heis mellom parkering/bod-arealer til alle leilighetene.

https://neptuneproperties.no/vare-boliger/brattlitoppen/prospekt.

Byggeplass-kamera

Omfang:
Bygging av 107 leiligheter fordelt på to blokker over felles parkeringskjeller.
Byggetid: 
Oppstart august 2021, byggetid ca. 22 måneder.
Entreprisekostnader:  
Ca. 273 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise.
Arkitekt: 
Takle/Thørud Arkitekter AS.
Kunde: 
S56 Bolig AS.