Meny
 
 
 
illustrasjon_01.jpg

Hvaler skole, Asmaløy

Bygging av ny skole.

Det nye barnetrinnet er i to etasjer og plassert syd for den eksisterende ungdomsskolen. Bygget er utformet som et frittstående anlegg, men vil være forbundet med den eksisterende skolen - via et bibliotek - med en åpen, overbygget gangpassasje. Dette skal gi en delvis skjermet adkomst mellom byggene.

Bygget planlegges oppført med yttervegger og etasjeskiller i massivtre, sammen med enkelte innvendige vegger. Nybygget får et samlet bruksareale på 5.210 m².

Bygget skal stå klart til åpning i august 2021.

Oppstart mars 2020.

Artikkel i bygg.no
http://www.bygg.no/article/1427228

BYGGEPLASS_KAMERA 

Omfang:
Bygging av ny skole, 1 - 7 trinn.
Byggetid: 
Ca 13 måneder.
Entreprisekostnader:  
85,4 mill. kroner eks. mva.
Entrepriseform:
Hovedentreprise, med tiltransporterte, administrerte sideentrepriser med fremdrifts- og koordingeringsansvar.
Arkitekt: 
Østavind Arkitekter AS
Kunde: 
Hvaler kommune v/Fredrikstad byggettersyn AS

Bilder viser eksisterende bygg fra første byggetrinn. Noen mindre avvik kan forekomme på byggetrinn to og Båtbyggerveien 3-5.
Bilder viser eksisterende bygg fra første byggetrinn. Noen mindre avvik kan forekomme på byggetrinn to og Båtbyggerveien 3-5.

Båtbyggerveien

Bygging av 6 leiligheter.

Båtbyggeriet boligområde, Jelsnes.

Boligprosjektet består av en 4 mannsbolig og en 2 mannsbolig på Jelsnes boligfelt. Leilighetene vil bli organisert som eierseksjoner, som del av et eierseksjons-sameie.
Oppstart oktober 2019

Link til facebooksiden - Båtbyggerveien.

Omfang:
Bygging av 6 stk leiligheter
Byggetid: 
Ca 12 måneder
Entreprisekostnader:  
11,3 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt: 
Bas Arkitekter AS
Kunde: 
Ove Skår Eiendom AS

dyrvik_blindernveien_1000x563.jpg

Blindernveien 6

Bygging av studentboliger, barnehage, p-kjeller og næringslokaler.

SiOs byggeprosjekt i Blindernveien 6

Omfang:
297 studenthybler, barnehage, p-kjeller og næringslokaler.
Byggetid:
18 måneder
Entreprisekostnader: 
280 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt: 
Dyrvik Arkitekter AS
Kunde: 
SIO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Web.kamera byggeplass 

skisser_fra_neptune_properties_2_.jpg

Holtekilen Front

4 blokker med tilsammen 40 leiligheter.

Bygging av 4 blokker og felles parkeringskjeller. Totalt 40 leiligheter og 75 parkeringsplasser.

Omfang:
4 bygg, 40 leiligheter.
Byggetid: 
19 måneder. Oppstart april 2019
Entreprisekostnader:  
141.600.000,- kroner eks. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise

Kunde: 
Helios Eiendom AS
Arkitekt:
Takle/Thørud arkitekter AS. 

bilde.jpg

Kulås Hage

bygging av 95 leiligheter.

Bygging av 95 leiligheter over felles parkeringskjeller samt atrium/hageanlegg.

Omfang: 95 leiligheter

Byggetid: 22 + 6 måneder, oppstart juni 2019

Entreprisekostnader:  Ca. 270 mill. kroner eks. mva.

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Kulås Utvikling AS

Arkitekt: Arcasa Arkitekter.
 

klippet_bilde.jpg

Tindlund Park

BYGGETRINN 1, 2 og 3 

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 6 kilometer unna.
Vi startet opp med byggetrinn 1, parkeringskjeller og 65 leiligheter, som ble ferdigstilt våren 2018.
Byggetrinn 2, gjelder bygging av punktblokk I, (1 av 3). Denne inneholder 11 leiligheter og alle punktblokkene vil bli identiske. Byggetrinn 2 hadde innflytting ultimo juni/primo juli 2019.
I byggetrinn 3 (punktblokkene J og K) er arbeidene godt i gang.
Estimert ferdigstillelse er senhøsten 2020.
Omfang:
Byggetrinn 1, 65 leiligheter og parkeringskjeller
Byggetrinn 2, Punktblokk I / 11 leiligheter
Byggetrinn 3, Punktblokk J og K / 11 leiligheter pr blokk.
Byggetid:
Oppstart april 2016 
Entreprisekostnader:
Byggetrinn 1: Ca. 155 mill. kroner ekskl. mva.
Byggetrinn 2: Ca. 23 mill. kroner ekskl. mva 
Byggetrinn 3: Ca. 51 mill. kroner ekskl. mva
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Arcasa Arkitekter AS
Kunde: 
Tindlund Park AS.