Meny
 
 
 
Skisse fra HRTB Arkitekter AS.
Skisse fra HRTB Arkitekter AS.

Lillestrøm Studentby

Kontrakten er basert på oppføring av 310 studenthybler.

Det skal oppføres to nye bygg med tilhørende uteområder på adresse Nesgata 6 i Lillestrøm. Hyblene inneholder eget kjøkken og bad. I 1 etg. blir det bl.a. et vaskeri og matbutikk.

Byggene er på henholdsvis 7 og 12 etasjer, med et totalt bruttoareal på ca 12.300 m2.

Byggene vil få teglfasade og oppføres med bærekonstruksjon av stål og prefabrikkerte betongelementer. Det blir radiatoranlegg i leilighetene og på plan 1, samt vannbåren gulvvarme i alle bad.  I tillegg til nye boliger vil det bli en betydelig opprusting av uteområdene til glede for beboere og Lillestrøms befolkning.  Studentboligene vil få en svært sentral beliggenhet, med kort vei til jernbanestasjonen og god kollektivforbindelse med buss i umiddelbar nærher.

I prosjektet inngår også rivning av de eksisterende bygningene på tomten.

https://norskbyggebransje.no/nyheter/skal-bygge-310-studentboliger-pa-lillestrom?fbclid=IwAR2_NRn5k7BwjmR9ZgJdWX_b66vddD1UajvvIVc4s5wuQH9K7cJqHLcmC6A

http://www.bygg.no/article/1445320

Omfang:
Bygging av studenthybler.
Byggetid: 
19 måneder, estimert oppstart er ila. fjerde kvartal 2020.
Entreprisekostnader:  
Over  300 mill. kroner inkl.mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise.
Arkitekt: 
HRTB Arkitekter AS
Kunde: 
Studentsamskipnaden i Oslo, SIO.

illustrasjon_01.jpg

Hvaler skole, Asmaløy

Bygging av ny skole.

Det nye barnetrinnet er i to etasjer og plassert syd for den eksisterende ungdomsskolen. Bygget er utformet som et frittstående anlegg, men vil være forbundet med den eksisterende skolen - via et bibliotek - med en åpen, overbygget gangpassasje. Dette skal gi en delvis skjermet adkomst mellom byggene.

Bygget planlegges oppført med yttervegger og etasjeskiller i massivtre, sammen med enkelte innvendige vegger. Nybygget får et samlet bruksareale på 5.210 m².

Bygget skal stå klart til åpning i august 2021.

Oppstart mars 2020.

Artikkel i bygg.no
http://www.bygg.no/article/1427228

BYGGEPLASS_KAMERA 

Omfang:
Bygging av ny skole, 1 - 7 trinn.
Byggetid: 
Ca 13 måneder.
Entreprisekostnader:  
85,4 mill. kroner eks. mva.
Entrepriseform:
Hovedentreprise, med tiltransporterte, administrerte sideentrepriser med fremdrifts- og koordingeringsansvar.
Arkitekt: 
Østavind Arkitekter AS
Kunde: 
Hvaler kommune v/Fredrikstad byggettersyn AS

dyrvik_blindernveien_1000x563.jpg

Blindernveien 6

Bygging av studentboliger, barnehage, p-kjeller og næringslokaler.

SiOs byggeprosjekt i Blindernveien 6

Omfang:
297 studenthybler, barnehage, p-kjeller og næringslokaler.
Byggetid:
18 måneder
Entreprisekostnader: 
280 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt: 
Dyrvik Arkitekter AS
Kunde: 
SIO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

Oppstart juni 2019

Web.kamera byggeplass 

Video, fra 0-100.

bilde.jpg

Kulås Hage

bygging av 95 leiligheter.

Bygging av 95 leiligheter over felles parkeringskjeller samt atrium/hageanlegg.

Omfang: 95 leiligheter

Byggetid: 22 + 6 måneder, oppstart juni 2019

Entreprisekostnader:  Ca. 270 mill. kroner eks. mva.

Entrepriseform: Totalentreprise

Kunde: Kulås Utvikling AS

Arkitekt: Arcasa Arkitekter.
 

klippet_bilde.jpg

Tindlund Park

BYGGETRINN 1, 2 og 3 

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 6 kilometer unna.
Vi startet opp med byggetrinn 1, parkeringskjeller og 65 leiligheter, som ble ferdigstilt våren 2018.
Byggetrinn 2, gjelder bygging av punktblokk I, (1 av 3). Denne inneholder 11 leiligheter og alle punktblokkene vil bli identiske. Byggetrinn 2 hadde innflytting ultimo juni/primo juli 2019.
I byggetrinn 3 (punktblokkene J og K) er arbeidene godt i gang.
Estimert ferdigstillelse er senhøsten 2020.
Omfang:
Byggetrinn 1, 65 leiligheter og parkeringskjeller
Byggetrinn 2, Punktblokk I / 11 leiligheter
Byggetrinn 3, Punktblokk J og K / 11 leiligheter pr blokk.
Byggetid:
Oppstart april 2016 
Entreprisekostnader:
Byggetrinn 1: Ca. 155 mill. kroner ekskl. mva.
Byggetrinn 2: Ca. 23 mill. kroner ekskl. mva 
Byggetrinn 3: Ca. 51 mill. kroner ekskl. mva
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Arcasa Arkitekter AS
Kunde: 
Tindlund Park AS.