Meny
 
 
 
Skisse fra Plus Arkitektur AS
Skisse fra Plus Arkitektur AS

Kontorbygg, Greåker

Bygging av nytt kontorbygg

Bygget består av 3 etasjer og er uten kjeller, totalt ca. 3000m2 BRA.
Bygget oppføres med bærekonstruksjon av stål og prefabrikerte betongelementer.
Klimaveggene blir i hovedtrekk bestående  av tegl, med innslag av platekledning.
Prosjektet er utformet for tilpasning til kontor- og næringsleietakere.

Utomhus vil det bli opparbeidelse og dandering av terreng rundt bygget, etablering av parkeringsplasser på asfalt og asfaltering av veier, samt gress og beplantning.

Omfang:                              
Nytt kontorbygg.
Byggetid:                           
11 måneder, planlagt overlevering 15.2.2024.            
Entreprisekostnader:       
Ca.60 mill kroner, ekskl. mva.
Entrepriseform:               
Totalentreprise
Arkitekt:                              
Plus Arkitektur AS              
Kunde:                                
Fredriksborg Eiendom.