Meny
 
 
 
Skisse fra LMR Arkitektur AS
Skisse fra LMR Arkitektur AS

Studentboliger Kringsjå

Oppføring av 539 studentboliger.

Utbygging av Kringsjå, byggetrinn 3.
Bygging av åtte nye bygg, totalt 27.000 m2 BTA inkl. vaskeri, parkeringskjeller og annet kjellerareal på enkelte av byggene. Inkludert i kontrakten er omlegging av Olav M. Troviks vei samt omlegging- og nytt VA anlegg.
Tre av byggene innehar 95 tre- roms leiligheter (familieboliger) og fem av byggene innehar 444 ett-roms leiligheter.
Utbyggingen er det tredje byggetrinnet, av totalt fire byggetrinn i Kringsjå studentby.
Entreprisen gjennomføres som totalentreprise. Byggetiden er 34 måneder og byggestart var august 2022. Det er lagt opp til at utbyggingen skjer i etapper og at overtakelse skjer i henhold til delfrister.
*
*
*
*
Omfang:
Oppføring av 539 studentboliger fordelt på åtte nye bygg.
Byggetid:
34 måneder, oppstart august 2022
Entreprisekostnader:
580 mill. kroner ekskl. mva. og oppsjoner.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
LMR Arkitektur AS
Kunde: 
SiO, Studentsamskipnaden i Oslo
*
*