Meny
 
 
 
Skisse fra Plus Arkitektur AS
Skisse fra Plus Arkitektur AS

Tamburveien 3, Greåker

Bygging av nytt kontorbygg

Bygget har tre etasjer og er uten kjeller, totalt ca. 3000m2 BRA.
Bygget oppføres med bærekonstruksjon av stål og prefabrikerte betongelementer. Klimaveggene utføres med børstede fasadeplater i aluminiumkompositt, lagt i kombinasjon av ulike formater.
Prosjektet er utformet for tilpasning til kontor- og næringsleietakere.

Utomhus vil det bli opparbeidelse og dandering av terreng rundt bygget, etablering av parkeringsplasser på asfalt og asfaltering av veier, samt etablering av et atrie med terrasser, gangvei, gress og beplantning.

Omfang:
Nytt kontorbygg
Byggetid:
11 måneder, planlagt overlevering er 15/2.2023
Entreprisekostnader:
54 mill. kroner ekskl. mva.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Plus Arkitektur AS
Kunde: 
Fredriksborg Eiendom AS