Meny
 
 
 
hele_prosjektet.jpg

Tindlund Park

BYGGETRINN 1, 2, 3 og 4 

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 7 kilometer unna. 
De tre første byggetrinnene med hhv. 65, 11 og 22 enheter er ferdigstilt. Fjerde byggetrinn består av 74 nye enheter fra 51,7 til 150,1 kvm.
Byggetrinn 1, parkeringskjeller og 65 leiligheter, ble ferdigstilt våren 2018.
Byggetrinn 2, bygging av punktblokk I, (1 av 3). 11 leiligheter. Innflytting ultimo juni/primo juli 2019.
Byggetrinn 3 (punktblokkene J og K). 22 leiligheter.  Innflytting i november 2020.
Byggetrinn 4 består av 74 nye enheter fra 51,7 til 150,1 kvm, starter opp i nær fremtid.

Omfang:
Byggetrinn 1, 65 leiligheter og parkeringskjeller
Byggetrinn 2, Punktblokk I / 11 leiligheter
Byggetrinn 3, Punktblokk J og K / 11 leiligheter pr blokk.
Byggetrinn 4, 74 leiligheter.


Byggetid:
Oppstart april 2016 /Ferdigstilt november 2020. Btr. 1,2 og 3.
Byggetrinn 4:  Ca 24 måneder, oppstart ----

Entreprisekostnader:
Byggetrinn 1: Ca. 155 mill. kroner ekskl. mva.
Byggetrinn 2: Ca. 23 mill. kroner ekskl. mva. 
Byggetrinn 3: Ca. 51 mill. kroner ekskl. mva. 
Byggetrinn 4: ----
Entrepriseform:
Totalentreprise
Arkitekt:
Arcasa Arkitekter AS
Kunde: 
Tindlund Park AS.