Meny
 
 
 
hele_prosjektet.jpg

Tindlund Park

BYGGETRINN 1, 2, 3 og 4 

Tindlund Park ligger på et høydedrag plassert i aksen mellom Sarpsborg og Fredrikstad – der byene møtes. Med 180° panorama gir dette en fantastisk utsikt for en rekke av leilighetene. Med flotte utearealer med park og eget vannspeil er dette et av Østfolds mest spennede boligprosjekt. Prosjektet ligger i umiddelbar nærhet til fylkesvei 109. Det er kort vei til E6, og det nye Sykehuset Østfold på Kalnes er kun 7 kilometer unna. 
De tre første byggetrinnene med hhv. 65, 11 og 22 enheter er ferdigstilt. Fjerde byggetrinn består av 74 nye enheter fra 51,7 til 150,1 kvm.


Omfang/Byggetid:
Byggetrinn 1, bygging av parkeringskjeller og 65 leiligheter i lamellblokk syd. Ferdigstilt våren 2018.
Byggetrinn 2, bygging av punktblokk I. 11 leiligheter. Ferdigstilt juni 2019.
Byggetrinn 3, bygging av punktblokkene J og K. 22 leiligheter.  Ferdigstilt november 2020.
Byggetrinn 4, bygging av parkeringskjeller og 74 leiligheter i lamellblokk nord. Oppstart juni 2021. Planlagt innflytting sommer 2023.

Entreprisekostnader:
Byggetrinn 1: Ca. 191 mill. kroner ekskl. mva.
Byggetrinn 2: Ca. 23 mill. kroner ekskl. mva. 
Byggetrinn 3: Ca. 55 mill. kroner ekskl. mva. 
Byggetrinn 4: Ca. 210 mill. kroner ekskl. mva.

Entrepriseform:
Totalentreprise

Arkitekt:
Arcasa Arkitekter AS

Kunde: 
Tindlund Park AS.